januari 6, 2023

Wat betekent de Afvalbeheerbijdrage voor jou?

Vanaf 1 januari 2023 gaat het Afvalfonds de wetgeving over productenverantwoordelijkheid anders uitvoeren. Dit betekent dat de bijdrage die daarop gebaseerd is ook verandert. Deze veranderingen hebben invloed op de prijzen van verpakkingen die vanaf 1 januari 2023 in Nederland verkocht worden. Er gaan vooral veranderingen zijn in wie de heffingen moeten betalen en over de Single Use Plastics (SUP).

Wat zullen de veranderingen zijn?

De heffingen van het Afvalfonds worden opgelegd aan de Nederlandse merkhouders. Dit betekent dat verpakkingen met een naam, logo of merk van een merkhouder, heffingen moeten betalen aan het Afvalfonds. Als jouw naam, merk of logo op jouw verpakkingen staat, moet je zelf aangifte doen bij het Afvalfonds.

Als producten in een verpakking op de markt gebracht worden, zal de partij die dat product in een verpakking voor het eerst professioneel in Nederland aanbiedt, de heffing moeten betalen. 

Als het gaat om lege verpakkingen die pas op het verkooppunt gevuld worden, zoals frietzakjes bij een frietkraam, dan moet de heffing betaald worden door de partij die de verpakking voor het eerst in Nederland aanbiedt. Dit geldt ook voor andere dingen zoals koffiebekers en boodschappentasjes. 

Hoeveel kost dat?

Er zijn tarieven vastgesteld voor onderstaande materiaalsoorten. Deze tarieven zijn gebaseerd op basis van gewicht.

Papier en karton € 0,012 per kilo                
Plastic (regulier tarief) € 1,050  per kilo
Drankenkartons€ 0,700  per kilo     

De tarieven voor de heffingen zijn te vinden op: www.afvalfondsverpakkingen.nl/nl/tarieven. Deze tarieven kunnen elk jaar veranderen. Er zijn ook tarieven voor SUP-producten. In 2023 is er een algemeen tarief per 1.000 stuks aangekondigd. Hier is een voorbeeld van hoe de heffing eruit zou kunnen zien voor 1.000 koffiebekers die samen 5 kg wegen en waarvan 95% uit karton en 5% uit plastic bestaat.

4.75 kg aan papier€ 0,057        
250 gr aan plastic € 0,2625 
1x SUP-toeslag€ 2,300 
€ 2,6195    

Wat betekent dit verder nog?

Het Afvalfonds bepaalt hoeveel geld je moet betalen voor de Afvalbeheersbijdrage. Je kan de tarieven voor 2023 vinden op de website van het Afvalfonds: afvalfondsverpakkingen tarieven. Er zijn tarieven per kg voor dingen zoals plastic, papier en karton, en drankenkartons. Er is ook een toeslag voor verpakkingen die Single Use Plastics (SUP) zijn, zoals drinkbekers en drankverpakkingen. De toeslag voor SUP-verpakkingen is in 2023 € 2,30 per 1.000 stuks. We verwachten dat het Afvalfonds een lijst zal maken met welke producten als SUP-verpakkingen gelden.

Samen innoveren in de foodmarkt? Haval denkt mee van A tot Z.