Haval is mede-initiatiefnemer in het duurzaam produceren van kunststof.

Duurzame innovatie

Haval streeft ernaar een energiereductie van minimaal 2% per jaar te realiseren.

We gebruiken 100% groene stroom.

We kiezen voor transporteurs die onze producten CO2-neutraal vervoeren.

We investeren in nieuwe producten waarbij bio-based materialen, recyclebaarheid en minimalisering van gebruikt materiaal key aspecten zijn in het productontwerp. Tevens zijn we een adviespartner voor onze klanten als het gaat om de oorsprong van grondstoffen en milieuaspecten.

Een nieuwe kijk op kunstof en rubber.

Haval is zich als kunststofproducent bewust van zijn verantwoordelijkheid voor de wereld van morgen en de toekomst van onze kinderen. En met ons gelukkig vele anderen uit de branche. Samen vormen we Rethink – een gezamenlijk initiatief van de kunststofproducerende en kunststofverwerkende industrie in Nederland. Daar vallen ook de rubber- en composietindustrie onder, inclusief haar producten en de kunststofrecyclers.

Rethink werkt continu aan de verduurzaming, veiligheid en kwaliteit van onze activiteiten en producten. De overvloed aan mogelijkheden en toepassingen maken kunststof en rubber tot zeer geliefde en waardevolle materialen, die onmisbaar zijn voor het aanpakken van toekomstige uitdagingen op deze planeet. Samen zoeken we naar oplossingen die de branche en de wereld een stukje mooier maken. Voor ons staan thema’s zoals nut, veiligheid, duurzaamheid, gebruik en hergebruik, recycling en innovatie van onze producten prominent op de agenda. Dat geldt natuurlijk ook voor hoe wij als industrie kunnen bijdragen aan het realiseren van CO2-reductie en een circulaire economie.

“Opgeruimd staat én werkt netjes!”

Maatschappelijk verantwoord ondernemen.

MVO is voor Haval meer dan alleen een modewoord. Sinds de oprichting van Haval zijn we al bezig met besparingen op verbruik, winsten behalen in het productieproces, reduceren van afval en hergebruik van materialen. Enerzijds gedreven vanuit economische motieven, maar vooral vanuit betrokkenheid voor het (lokale) milieu, gekeken naar de mens én de natuurlijke omgeving.
We hanteren in ons bedrijf Iso-norm 26000, waarin Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is vastgelegd. Ook binnen onze kwaliteitscertificering (BRC Packaging) is er volop aandacht voor MVO. Tevens maken we gebruik van de NRK collectieve Code-of-Conduct om ethisch gedrag te formaliseren.