< Ga terug

Winnaars NRK PRIMA Ondernemen Awards 2015

 

 

PERSBERICHT

Den Haag, 5 november 2015

Winnaars PRIMA Ondernemen Awards 2015 bekend

 

Haval Disposables BV is winnaar geworden van de PRIMA Ondernemen Award People. Juryvoorzitter Piet van Staalduinen heeft de winnaars bekendgemaakt tijdens de door DPI Value Centre georganiseerde Polymer Innovation Day op 3 november. De PRIMA Ondernemen Awards zijn een initiatief van de Federatie Nederlandse Rubber– en Kunststofindustrie (NRK). De prijzen worden om de twee jaar uitgereikt aan bedrijven in de rubber- en kunststofindustrie die voorop lopen op het gebied van duurzaam innoveren en duurzaam ondernemen.

Haval  is de uitblinker op het aandachtsgebied ‘People’. Het juryrapport beschrijft Haval als een sociaal werkgever. Het bedrijf bekleedt een belangrijke positie in de lokale gemeenschap en onderscheidt zich positief door de inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Haval heeft de ambitie voorop te lopen op MVO en onderscheidend te zijn van internationale concurrenten.

De winnaars zijn geselecteerd uit vier genomineerde bedrijven. De andere twee genomineerden waren KIVO Plastic Verpakkingen en Sylvaphane Group.

 Jury advies

De jury is ervan overtuigd dat de bedrijven in de rubber- en kunststofindustrie doordrongen zijn van de wenselijkheid van circulair ondernemen. Wel zijn extra stappen nodig om van dit denken naar doen te komen. “Als jury zien wij daartoe mogelijkheden. Door onderlinge samenwerking kunnen mkb-bedrijven de benodigde schaalgrootte creëren. Ketensamenwerking met klanten en leveranciers verdient veel meer aandacht en wel zo dat alle stakeholders betrokken worden. Belangrijk daarbij is het omdenken van de keten naar de cirkel. Het is cruciaal dat nieuwe waardecirkels worden gevormd waar nu gedacht wordt in waardeketens. Circulaire producten dienen de focus te zijn van alle productinnovaties”, aldus juryvoorzitter Piet van Staalduinen. De jury bestond naast de voorzitter uit Jacqueline Cramer (Universiteit van Utrecht), Niels Dijkman (ABN AMRO), Marga Hoek (De Groene Zaak), Willem Lageweg (MVO Nederland), Jaap Petraeus (Royal FrieslandCampina) en Margie Topp (Hogeschool Windesheim).

Rol voor NRK

Bij het vormen van nieuwe waardecirkels ziet de jury ook een duidelijke rol weggelegd voor de NRK. Van Staalduinen: “De NRK kan de basis leggen voor samenwerking in waardecirkels. Door partijen bij elkaar te brengen, door ervaringen te delen, door projecten te entameren en ook het overheidsbeleid in die richting te ondersteunen.” Ook roept hij de winnaars en alle andere NRK-leden op veel actiever te communiceren over hun MVO-ambities en prestaties.

Scoren met duurzaam innoveren

PRIMA staat voor PRijs Innovatief Maatschappelijk verantwoord Ondernemen en meet op drie manieren: de bedrijfsstrategie en leidinggeven, de producten en in de organisatie. Met de PRIMA Ondernemen Award wil de NRK aandacht geven aan duurzame ontwikkeling en innovatie, de toegevoegde waarde en concurrentiepositie van bedrijven verbeteren. De genomineerden verbinden hun bedrijfsactiviteiten met wereldvraagstukken. Zij pakken de kansen op het gebied van ‘people’ en ‘planet’ niet alleen om geld èn milieubelasting te sparen, maar ook om geld te verdienen met duurzame producten. ABN AMRO, Berenschot en communicatiebureau DeJong&Verder ondersteunen de PRIMA Ondernemen Awards.

Over de rubber- en kunststofindustrie

De NRK behartigt de belangen van de rubber- en kunststofindustrie. Deze bedrijven leveren een grote variatie aan onderdelen, modules en eindproducten voor toepassingen in de industrie en handel, bouwnijverheid, verpakkingsindustrie, en consumentenproducten. Bij de NRK zijn ca. 450 bedrijven aangesloten geclusterd in 18 brancheverenigingen. Kijk voor meer informatie op www.nrk.nl.

 

Fotobijschrift:
De winnaars van de PRIMA Ondernemen Awards 2015: (v.l.n.r.) Henri Kanters en Erwin van Limpt (Haval Disposables) en Joan Hanegraaf (Oerlemans Packaging).

 

 

 

 

Voor groothandel en producent in de foodindustrie